PROFIL DESA

#1berita, KABAR DESA, PROFIL DESA

struktur organisasi pemerintah desa kampung hilir

     1. Kepala Desa Nama      : SYAMSURIZAL Tempat/Tgl lahir    : Serasan, 19 Mei 1977 Agama    : Islam Status Perkawinan    : Kawin Masa Jabatan   : 2017- 2022 2. Sekretaris Desa Nama      : Jamal Abdillah , S.Sos Tempat/Tgl Lahir     : Serasan, 29 Mei 1992 Agama     : Islam Status Perkawinan    : Kawin Mulai Bekerja   : 2017 3. Seksi Pemerintahan Nama   : Karyawati Tempat/Tgl lahir    : Serasan, 03 Mei 1982 Agama   : Islam Status Perkawinan   : kawin Mulai Bekerja   : 2007   4. Seksi Kesejahteraan Nama   : Edi Kurniawan Tempat/Tgl Lahir   : Serasan 14 Juli 1986 Agama  : Islam Status Perkawinan  : Kawin Mulai Bekerja   :   5. Seksi Pelayanan Nama   :  Megawati Tempat/Tgl Lahir   : Maktanggu...